1 year ago

làm bằng trung cấp chuyên nghiệp uy tín - 2017

làm bằng trung cấp nghề giá rẻ - 2018 bồi bổ, cập nhật tri thức cho đại biểu HĐND cấp xã, cấp huyện; đào tạo tiền công chức cho công chức dự bị; bổ dưỡng chuyên viên và các chức danh tư read more...